Co přinesl a co přinese zákon o právu na digitální služby?

7. 8. 2020

Co přinesl a co přinese zákon o právu na digitální služby?

Tento zákon je jedním z kroků vpřed směrem k tzv. e-governmentu a zjednodušení státní správy. Zajišťuje především právo osob, fyzických (FO) i právnických (PO), na digitální služby od státu, tj. dává FO a PO možnost provádět vlastní digitální úkony. Jde o průlomový zákon a protože bude pro jeho provedení třeba značné modernizace, nabývá účinnosti postupně.

Co to ale znamená?

Ve zkratce – uživatel služby (FO/PO) má právo využívat digitální službu a orgán veřejné moci má povinnost poskytovat digitální službu.

Tato norma posiluje pozici FO i PO ve vztahu k orgánům veřejné moci a zajišťuje možnost vyřizování služeb efektivnější a pohodlnější elektronickou formou v podobě tzv. „digitální služby“ místo docházení na úřad. Snaží se tak vyjít vstříc „klientům“ svých služeb – občanům. Ti budou mít i možnost provádět své úkony na dálku z pohodlí domova bez nutnosti zdlouhavého čekání na úřadě a následného netrpělivého muchlání pořadového lístečku.

Možnosti vyřízení jsou pomocí datové schránky, kontaktního místa veřejné správy nebo sítě elektronických komunikací dokumentem s elektronickým podpisem či pečetí. Pokud není stanovena jediná forma vyřízení, má uživatel služby právo jej provést jako digitální úkon.

FO a PO budou mít i možnost provádět své úkony na dálku bez nutnosti zdlouhavého čekání na úřadě a následného netrpělivého muchlání pořadového lístečku.

Orgány veřejné moci prostřednictvím Ministerstva vnitra zveřejní elektronické formuláře, které po prokázání totožnosti zajistí automatické vyplnění údajů potřebných pro poskytnutí digitální služby, buď z údajů dostupných úřadu v rámci jeho agendy nebo údajů využívaných se souhlasem uživatele služby. 

Tyto možnosti už můžeme nějakou dobu využívat, konkrétně od 1. 2. 2020.

Právo na osvědčení digitálního úkonu

Po provedení digitálního úkonu budou úřady povinny uživateli bezodkladně poskytnout osvědčení jeho digitálního úkonu. Takové osvědčení úřad zašle do datové schránky, na kontaktní místo veřejné správy nebo zpřístupněním prostřednictvím portálu veřejné správy, a to podle volby uživatele.

Tuto povinnost budou mít úřady až od 1. 3. 2022.

Úřední ověření elektronického podpisu

Zákon o právu na digitální služby přináší další zásadní novinku – možnost úředního ověření elektronického podpisu. Znamená to, že bude možné úředně ověřit i digitální dokument. Možnosti ověření dokumentu budou dvě, kdy dokument musí být nedílně s spojen buď s:

  1. kvalifikovaným elektronickým podpisem společně s kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem osoby, která může ověřovat pravost podpisu a ověřujícího ověřila nebo se před ní podepsal, případně uznal podpis za vlastní; nebo se
  2. záznamem informačního systému veřejné správy s kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem jeho správce o provedení elektronické identifikace podepisujícího prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace s úrovní záruky vysoká – pro zjednodušení všech těch kvalifikací se jedná o to, že bude možné dokument ověřit přes eObčanku, případně další služby, které přijdou v budoucnu.

Výše popsaným způsobem ale nebude možné udělit plnou moc.

Tyto možnosti budeme mít od 1. 3. 2022.

Na závěr

Podobným zákonům fandíme, protože elektronické vyřizování úkonů ve směru k úřadu snad pomůže rychlosti, zjednodušení a do budoucna třeba i určité automatizaci. Navíc odpadá nutnost vázat se na úřední hodiny a čekání ve frontách.

Podobným směrem postupujeme i my při poskytování právních služeb – rádi se s Vámi uvidíme, ale pokud to pro Vás je pohodlnější, vše zvládneme vyřídit po emailu nebo telefonu. Pokud byste potřebovali právní pomoc a neměli čas jezdit za právníkem, neváhejte se na nás obrátit.