Zásady ochrany soukromí

Absolutní diskrétnost je jedním ze základních kamenů, na kterých stavíme. Všechny informace, které nám sdělíte, považujeme za vysoce důvěrné a nikomu je nesdělujeme, dokud se spolu nedomluvíme jinak.

Na dalších řádcích si můžete udělat lepší představu o tom, jak s Vašimi údaji pracujeme, ať už tady na našich internetových stránkách www.atreum.cz, nebo jinde.

1. Jak nás můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů jsme přímo my, společnost ATREUM  advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 09727582. Kontaktovat náš můžete

e-mailem na info@atreum.cz,
telefonicky na +420 737 518 590,
případně na adrese sídla Breitfeldova 709/13, 186 00 Praha 8.

Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá svá dále popsaná práva.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč?

Identifikační údaje:
Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení) a adresní údaje uvedené v následujícím bodu potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli správně identifikovat a poskytovat Vám naše služby.

Adresní údaje:
Vaše adresní údaje (název ulice a číslo popisné, město, PSČ) potřebujeme jako součást Vaší identifikace a také pro případ, že by bylo nutné Vás kontaktovat dopisem.

Kontaktní údaje:
Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail) využíváme ke komunikaci s Vámi a k tomu, abychom Vás mohli průběžně informovat o našem postupu.

IČO:
Pokud podnikáte a máte IČO, uchováváme ho jako součást Vaší identifikace. IČO potřebujeme pro vystavování daňových dokladů a identifikaci.

Číslo účtu:
V případě, že pro Vás vymáháme pohledávky a protistrana plní na náš účet, potřebujeme vědět, kam Vám máme následně prostředky poslat.

Další informace:
V průběhu naší spolupráce je samozřejmě třeba dalších informací, které zpracováváme vždy jen v takovém rozsahu, který je nutný k dosažení konkrétního účelu, zejména k poskytnutí dohodnuté služby. Vezměte prosím na vědomí, že často potřebujeme pro správné řešení případu znát opravdu široký rozsah informací.

Pokud nám neposkytnete výše uvedené údaje, nebudeme Vám moci poskytnout naše služby.

3. Cookies a Facebook pixel

Na našich stránkách také používáme soubory cookies a dále nástroj Facebook pixel od společnosti Facebook Ireland, Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Nástroj Facebook pixel používáme pro následující účely:

 • Měření a analýza aktivit na našem webu
 • Cílení informací na sociální síti Facebook a jejich měření
 • Pokročilé párování.

Na našich stránkách také používáme soubory cookies. O jejich zpracování si můžete více přečíst zde.

Při předávání osobních údajů se ze společnosti Facebook stává další správce, v ostatních případech jde o našeho zpracovatele. Veškeré informace ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti Facebook najdete zde nebo prostřednictvím vlastních uživatelských účtů.

4. Jak dále využíváme Vaše osobní údaje?

Protože usilujeme o poskytování právních služeb na maximální možné úrovni, snažíme se své klienty –Vás informovat i o důležitých změnách v právu, které se Vás mohou dotýkat. Zároveň Vám čas od času můžeme zaslat i nějaké novinky ohledně našeho fungování. Pro tyto účely Vám můžeme čas od času poslat na e-mail krátkou zprávu, případně Vám napsat SMS nebo zavolat. Zasílání těchto sdělení provádíme na základě našeho tzv. oprávněného zájmu. Jakmile už nebudete chtít podobné zprávy dostávat, stačí nám jen napsat e-mail na adresu uvedenou výše.

V případě, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Pokud nemáme jiný titul ke zpracování, údaje pak hned smažeme.

5. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše údaje bez Vašeho předchozího souhlasu nikomu nepředáváme.

Některé údaje pro nás zpracovávají naši ověření zpracovatelé, případně používáme následující nástroje:

 • účetní společnost,
 • právnický cloudový systém,
 • Microsoft,
 • marketingová společnost,
 • Calendly,
 • Facebook,
 • Google.

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše údaje zásadně uchováváme po dobu našeho smluvního vztahu a dalších 10 let po jeho skončení, pokud jiný právní předpis nepřikazuje některé údaje uchovávat déle. Některé předpisy naopak stanoví povinnosti, které nemůžeme splnit bez toho, aniž bychom malou část údajů, které se váží k Vašemu případu, uchovali po delší dobu (typicky zákon o advokacii).

7. Jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům?

Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat. Jedná se o následující situace:

 • pokud popřete přesnost údajů a potřebujeme Vaše sdělení ověřit,
 • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování,
 • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků,
 • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu, nebo je zpracovávat nebudeme.

Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, nebo souhlasu, a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně těchto zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na e-mail info@atreum.cz. Může se stát, že tyto zásady budeme občas aktualizovat, proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.