Čemu věnovat pozornost při zakládání e-shopu z pohledu práva – část II.

12. 1. 2023

Čemu věnovat pozornost při zakládání e-shopu z pohledu práva – část II.

první části příspěvku věnujícímu se založení e-shopu zde jsme probrali právní otázky související s volbou formy podnikání, živnostenským oprávněním a tvorbou webových stránek e-shopu. V této druhé části navážeme tam, kde jsme skončili. Po získání konečného e-shopového řešení, kdy e-shop je sice už v podstatě „založený“ ale stále je jaksi v plenkách.

Uzavírání smluv se zákazníky a obchodní podmínky

Při provozu e-shopu uzavíráte se svými zákazníky nejčastěji kupní smlouvy ohledně zboží, které si vyberou. Jestliže si v obchodních podmínkách neupravíte jinak, považuje se vystavení zboží na e-shopu za nabídku a odeslání objednávky zákazníkem na přijetí nabídky – a kupní smlouva je na světě.

Kupní smlouva tedy nemusí být jen na papíře. Co je ale pak jejím obsahem? Jsou to v první řadě všechny údaje z objednávky – druh zboží, množství, cena, poštovné, způsob doručení…

Ve druhé řadě můžete obsah kupní smlouvy určit také obchodními podmínkami. Obchodní podmínky ze zákona mít nemusíte, ale pro efektivní fungování e-shopu jsou v podstatě nutností. Můžete do nich obsáhnout doplňující ujednání ke kupní smlouvě, můžete jimi plnit informační povinnosti, které ze zákona vůči zákazníkům (obzvláště spotřebitelům) máte, sdělit potřebná kontaktní místa a mají další užitečné funkce. Častým problémem bývá, pokud si podnikatel opatří obchodní podmínky z veřejného vzoru nebo překopírováním od konkurence. V takových podmínkách bývají často vnitřní rozpory nebo neodpovídají tomu, co a e-shop dělá. A nebo jsou v nich chyby. Vadné obchodní podmínkou jsou navíc jednou z nejčastějších příčin uložení pokuty od ČOI.

O obchodním podmínkách bychom mohli psát opravdu dlouhé povídání, v některém z příštích článků si o obchodních podmínkách řekneme více.

Ochrana osobních údajů, cookies a marketingová sdělení

Práva na ochranu osobních údajů se obvykle podnikatelé děsí. Mají strach z pokuty a GDPR předchází pověst drakonického nástroje v rukou úřadu. Ve skutečnosti to ale tak hrozivá oblast není. Stačí dodržovat pár základních pravidel a zákazníky o zpracování údajů a jejich právech vhodnou formou poučit. K tomu doporučujeme vytvoření samostatného dokumentu, kterému říkáme zásady ochrany soukromí (nebo informace o zpracování osobních údajů apod.).

Tyto zásady osobám, jejichž údaje zpracováváte, v podstatě srozumitelnou formou vysvětlují, které jejich údaje zpracováváte, proč to děláte, proč jste k tomu oprávněni a poučí je o jejich právech. Pokud používáte marketingová sdělení typu newsletteru, měli byste je v zásadách uvést.

Pokud na svém e-shopu používáte cookies nebo podobné nástroje, je opět potřeba své zákazníky a všechny další návštěvníky Vašeho e-shopu o používání cookies (jaké cookies se používají, k čemu Vám slouží a jaká jsou práva uživatelů) vhodně a srozumitelně poučit. O cookies jsme více psali zde.

Shrnutí

V tomto dvoudílném příspěvku jsme společně prošli základními oblastmi, na které byste z hlediska práva měli myslet, pokud si plánujete založit nebo již zakládáte e-shop. Ani zdaleka se nejedná o všechny právní starosti, ale jen o ty nejtypičtější nebo nejproblematičtější.

Pokud budete s některými dokumenty potřebovat pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Kategorie:
E-commerceVše