Potřetí a naposledy k novele zákona o elektronických komunikacích

8. 2. 2022

Potřetí a naposledy k novele zákona o elektronických komunikacích

Rozsáhlé novele zákona o elektronických komunikacích, účinné od 1. 1. 2022, jsme se již věnovali v souvislosti s cookies a přímým marketingem. V tomto příspěvku Vám poskytneme stručný a strukturovaný přehled vybraných změn souvisejících především s uzavíráním smluv poskytovateli internetu a telefonními operátory.

  • Spotřebitelé mají nově právo na změnu poskytovatele přístupu k internetu za obdobných podmínek, jako mohou přenést své telefonní číslo k jinému operátorovi. Při přenosu nesmí dojít k přerušení poskytování služby na dobu delší, než 1 pracovní den. Při překročení této doby náleží spotřebiteli paušální náhrada, která bude stanovena v prováděcí vyhlášce ministerstva.
  • Rozšířila se podpora zdravotně postižených osob. Nově se podpora vztahuje i na přístup k internetu. Na zákonnou slevu mají dále kromě zdravotně postižených osob nárok i osoby s nízkými příjmy.
  • Předmětem úpravy se jako „služby elektronické komunikace“ nově staly také tzv. „interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech“. Jde především o různé komunikační aplikace (Viber, Messenger atp.) – pro zjednodušení dále budeme psát „komunikační aplikace“. Tyto služby však jsou regulovány zákonem méně přísně, než ostatní služby elektronických komunikací.
  • Rozšířila se informační povinnost podnikatelů vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy i v průběhu jejího trvání. Nově například poskytovatel služby elektronických komunikací musí uživatele informovat o nejvýhodnějších cenách za jím poskytované služby. Pokud jde o poskytovatele komunikační aplikace, tato povinnost neplatí.
  • Tísňové linky nově musejí přijímat i oznámení SMS zprávou.
  • Pokud má podnikatel v úmyslu získat oprávnění k podnikání v oblasti elektronických komunikací, musí tento svůj úmysl řádně oznámit. Nově musí takové oznámení podat prostřednictvím nového elektronického formuláře. Podnikatelé, kteří dříve toto oznámení už podali a oprávnění získali, musí také nejpozději do 1. 7. 2022 své oznámení Českému telekomunikačnímu úřadu dodat na nově vydaném formuláři.

Disclaimer

Novela zákona o elektronických komunikacích byla poměrně rozsáhlá. V našem výčtu jsme popsali změny, které podle náš budou mít v praxi největší dopad.

Zdroje: Monitorovací zprávy Českého telekomunikačního úřadu č. 11 a 12, ročník 2021

Kategorie:
MarketingVše