Ohlédnutí za novelou zákona o elektronických komunikacích ohledně marketingu

21. 2. 2023

Ohlédnutí za novelou zákona o elektronických komunikacích ohledně marketingu

V loňském roce nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o elektronických komunikacích. Cílem bylo mimo jiné vyloučit nevyžádané marketingové hovory. Koncem roku 2022 udělil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) první pokutu za porušení zákazu obtěžujícího telemarketingu. Považujeme to za vhodný impuls k tomu, abychom si shrnuli základní podmínky (tele)marketingu.

Stručné připomenutí pojmů a obsahu novely

Marketing =nabízení reklamy nebo jiný obdobný způsob nabídky zboží či služeb prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací (telefonem, prostřednictvím internetu…).

Účastnický seznam =seznam osob s jejich osobními údaji, ve kterém je možné vyhledávání podrobného kontaktu na základě jména nebo nezbytného minimálního množství dalších identifikačních prvků. Seznam musí být veřejnosti přístupný (přímo nebo nepřímo).

Už jen opt-in

Každá osoba uvedená v účastnickém seznamu může požádat, aby se do seznamu zapsalo, že si přeje být kontaktována pro účely marketingu. Bez toho nemůžete osobu v účastnickém seznamu pro účely marketingu oslovit (pokud máte údaje o této osobě právě z účastnického seznamu).

Zákaz generování náhodných telefonních čísel za účelem marketingu

To jen, kdybyste o tom náhodou přemýšleli..

Kdy tedy můžeme telemarketing provozovat a kdy ne?

Kontakty z vlastní databáze

Pokud máte vlastní databázi kontaktů svých zákazníků, kteří Vám kdykoliv dříve dali souhlas s marketingem (a neodvolali ho), můžete vůči nim marketing provozovat.  Nebo pokud máte kontakty na své zákazníky, kterým jste poskytli služby.

Kontakty z účastnického seznamu

Tzv. studené kontakty z účastnického seznamu pro marketing použít nesmíte, pokud osoba ze seznamu výslovně neuvedla, že si přeje být kontaktována za účelem marketingu. A ruku na srdce, to tam bude uvedeno málokdy.

Kontakty z webu samotného adresáta (nebo jinak zveřejněné samotným adresátem mimo účastnický seznam)

Na kontakty zveřejněné samotným adresátem (příjemcem marketingu) omezení nedopadají. Marketing vůči nim tedy provozovat můžete. Jde typicky o vlastní webové stránky, nejde o údaje z účastnického seznamu. Předpokládáme, že daný subjekt své kontaktní údaje zveřejnil právě proto, aby bylo možné ho kontaktovat. Ani to ale neplatí absolutně. Před zahájením telefonátu na takový kontakt byste si měli ověřit, jestli u kontaktu není uvedeno, že není určený pro marketing nebo naopak např. že je určený jen ke konkrétním účelům (reklamace, zákaznická podpora atp.). Zavoláním na takto „omezený“ kontakt byste se dopouštěli zakázaného marketingu. Pokud si kontakt zaznamenáváte někam do tabulka, nezapomeňte na balanční test podle GDPR.

Kontakty získané automatickým nástrojem lustrujícím veřejné údaje

Jde o jakýsi hybrid mezi účastnickým seznamem (2.) a údaji získanými z veřejných zdrojů od samotného adresáta (3.). Existují nástroje, které Vám prohledají internet a „vyzobou“ z webových stránek potenciálních klientů podle Vašeho zadání jimi zveřejněné kontakty. V takovém případě se nám na jedné straně objevuje povaha kontaktů jako zveřejněných postupem výše ad 3., což by značilo možnost marketingového kontaktování. Na druhé straně výstup z takového automatizovaného nástroje už bude velmi připomínat účastnický seznam (a podle přísného výkladu zákona by jím možná i mohl být byl), což by znemožňovalo marketingový kontakt. Co s tím?

Podle našeho názoru převáží povaha kontaktů v tom smyslu, že je zveřejnily samy subjekty údajů. Vycházíme především z toho, že původním zdrojem tohoto kontaktu je v každém případě webová stránka samotného subjektu údajů. Klientům ale v takovém případě vždy jednoznačně doporučujeme, aby každý jednotlivý kontakt takto obdržený z nástroje individuálně prověřili, a to vyhledáním na příslušných stránkách subjektu údajů. Tam by měl klient ověřit jednak to, že je kontakt veřejně přístupný, ale i to, že není určený jen pro určité osoby nebo případy (např. stávající zákazníky, hlášení havárií atp.).

Závěr

Výše jsou popsané základní případy, které při sbírání kontaktů pro účely marketingu mohou nastat. Pokud (nejen telefonický) marketing provozujete nebo se k tomu chystáte, doporučujeme si v každém případě pohlídat, že ke kontaktu máte oprávnění. Pokud si nejste jistí, poraďte se s odborníkem (třeba námi J), za porušení předpisů totiž hrozí vysoké pokuty, v některých případech až 50 milionů korun nebo 10 % z čistého ročního obratu.