Změna v režimu používání tzv. cookies aneb pár slov k novele zákona o elektronických komunikacích

15. 1. 2022

Změna v režimu používání tzv. cookies aneb pár slov k novele zákona o elektronických komunikacích

Provozujete webové stránky, na kterých používáte soubory cookies? Pak se i Vás dotýká novela zákona o elektronických komunikacích účinná od 1. 1. 2022. V následujících řádcích se můžete dočíst, zda je Váš současný způsob zpracování cookies v souladu s aktuálními zákonnými požadavky a jak případně používání cookies upravit.

Cookies, co jsou zač?

S tímto pojmem se zřejmě někdy dostal do kontaktu každý uživatel internetu, co jsou ale cookies skutečně zač?

Jedná se drobné textové soubory, které server ukládá na koncové zařízení (počítač, smartphone, tablet…) při návštěvě webové stránky uživatelem. Mohou být oběma stranám (uživateli i provozovateli webu) v lecčem užitečné. Pro uživatele mohou znamenat například snazší vyplnění formulářů nebo nastavení primárního jazyka webové stránky. Pro provozovatele webu mají, krom toho, že jeho uživatelům usnadňují život, také význam například z hlediska vedení vlastních statistik. Jedním z největších benefitů je také možnost vytvářet cílenou reklamu „na míru“ daného uživatele, ale možností využití cookies je mnohem více.

Druhy cookies

Cookies můžeme členit především dle jejich účelu a funkce. Podle nich se potom určuje, jak je možné s cookies pracovat.

Funkční cookies

Jsou takové drobky souborů, bez nichž by vůbec nepracovaly základní funkce webové stránky nebo aplikace, např. nákupní košík v e-shopu. Funkční cookies jsou jednou z výjimek, u které provozovatel webu nemusí vyžadovat souhlas uživatele s jejich používáním. Přesto však doporučujeme uživatele na jejich používání alespoň upozornit.

Reklamní (marketingové) cookies

Umožňují provozovateli webu přizpůsobit nabídku služeb a reklamu uživatelům.

Statistické (analytické) cookies

Poskytují provozovateli webu cenné údaje o návštěvnících webu a jejich chování.

Preferenční cookies

Slouží k tomu, aby si webová stránka „pamatovala“ volby uživatele a při jeho příští návštěvě automaticky přednastavila např. jeho rodný jazyk. 

Opt-in vs. opt-out

Teď, když už jsme si představili cookies a jejich základní druhy, je na čase věnovat pozornost zmíněné novele zákona o elektronických komunikacích. Do konce roku 2021 stačilo, pokud provozovatel webové stránky uživatele prokazatelně upozornil na to, že cookies používá (včetně toho jak a k čemu je používá) a umožnil mu jejich používání odmítnout. Jedná se o tzv. princip aktivního nesouhlasu neboli opt-out.

S účinností od 1. 1. 2022 byl ale do zákona o elektronických komunikacích zaveden naopak tzv. princip opt-in. Nově tak mohou provozovatelé webu cookies používat jen tehdy, pokud jim daný uživatel dal předem souhlas s rozsahem a účelem používání cookies. Výjimku z nového principu opt-in mají v podstatě jen výše popsané funkční cookies, někdy také označované jako technické nebo nezbytné. Bez souhlasu daného předem tedy již podle zákona nemůže provozovatel webu používat žádné cookies, vyjma těch funkčních. Získání souhlasu s používáním cookies bude na webových stránkách typicky probíhat pomocí speciálního okna nebo tzv. cookie lišty. Souhlas dále musí splňovat náležitosti dle notoricky známého evropského nařízení „GDPR“. Souhlas tedy musí být: 

  • svobodný
  • určitý
  • vědomý a informovaný
  • výslovný
  • daný předtím, než provozovatel začne cookies používat

Na co si při vyžádání souhlasu s používáním cookies dát pozor?

Není třeba dodávat, že v souvislosti se zmíněnou novelou je nutné příslušně upravit tzv. cookie okno nebo lištu, prostřednictvím kterého se souhlas s používáním cookies získává. Přitom je třeba především zodpovědně přistupovat k jednotlivým výše popsaným složkám souhlasu. 

Obecně lze doporučit nesnažit se souhlasu dosáhnout za každou cenu a umožnit uživateli, aby si sám zvolil cookies, se kterými souhlasí. Provozovatel webu by měl vždy dát uživateli přesné poučení o tom, k čemu a jak dané cookies používá a uživatel by dále měl mít možnost zvolit si, které druhy cookies akceptuje a které nikoliv. Doporučujeme také, aby obě možnosti, tedy souhlas i nesouhlas, byly rovnocennými z hlediska obtížnosti volby. 

Aby byl souhlas svobodný, tak nemůže být jakkoliv vynucován, ani podbízen. Nelze proto například udělením souhlasu podmínit přístup na webovou stránku. Možnost udělení souhlasu by také neměla být výrazně jednodušší než jeho neudělení. 

Závěr

Novela zákona o elektronických komunikacích zavedla provozovatelům webových stránek povinnost obstarat si výslovný souhlas uživatele s používáním cookies ještě předtím, než je použijí. V souvislosti s tím vzniká provozovatelům webů a aplikací povinnost přiměřeně upravit svůj postup při informování uživatele a získávání jeho souhlasu ohledně používání cookies, především upravit tzv. cookie lištu či okno, jinak se vystavuje nebezpečí sankce od Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Novela na jednu stranu chrání uživatele před „nevědomým“ ukládáním cookies do jejich zařízení, které často plynulo z lhostejnosti uživatele k možnosti cookies odmítnout. Na druhou stranu novela ztíží život provozovatelům webů a aplikací, pro které bude obtížnější cookies sbírat. Otázkou zůstává, zda průměrný český uživatel, kterého nadbytečná kliknutí často obtěžují, takovou novelu ocení. 

Pokud se Vás problematika cookies a nutnost adaptovat se na novou právní úpravu týká a máte v souvislosti s tím jakékoliv dotazy či potíže, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.