Využijte výrazné dotace na ochranu duševního vlastnictví

21. 3. 2022

Využijte výrazné dotace na ochranu duševního vlastnictví

Evropská Unie již druhým rokem poskytuje finanční podporu malým a středním podnikům (MSP) k ochraně práv duševního vlastnictví – ochranných známek a průmyslových vzorů. Tato iniciativa má přispět k posílení růstu a konkurenceschopnosti MPS a k oživení hospodářství.

Kdo může podat žádost o grant?

Žádost může podat MSP usazený v Evropské unii, konkrétně:

  • mikropodnik s méně než 10 zaměstnanci, ročním obratem do 2 mil. EUR a roční bilancí do 2 mil. EUR;
  • malý podnik s méně než 50 zaměstnanci, ročním obratem do 10 mil. EUR a roční bilancí do 10 mil. EUR;
  • střední podnik s méně než 250 zaměstnanci, ročním obratem do 50 mil. EUR a roční bilancí do 43 mil. EUR.

Jaké jsou druhy grantu?

Fond proplácí náklady formou poukazů, které můžete použít pro různé aktivity. V rámci programu existují 2 poukazy:

Druh poukazuMaximální výše grantuZpůsob využitíProcentní podíl náhrady
Poukaz 11500 EURIP Scan – služby předběžného diagnostického auditu v oblasti duševního vlastnictví90 % částky za službu IP Scan
Poukaz 11500 EURochrana ochranných známek a ochrana průmyslových vzorů v EU – vnitrostátní, regionální a unijní úroveň75 % poplatků za přihlášku, zatřídění, průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění
Poukaz 11500 EURochrana ochranných známek a ochrana průmyslových vzorů mimo EU50 % poplatků za přihlášku v rámci madridského a haagského systému a poplatků za vyznačení
Poukaz 2750 Kččinnosti související s patenty – poplatky za patenty pro ochranu patentu na vnitrostátní úrovni50 % poplatků za zápis národního patentu – poplatky za přihlášku, rešerši, průzkum, zápis (udělení patentu) a zveřejnění

Grant nemůžete dostat na existující ochrannou známku, průmyslový vzor nebo patent. Před rozhodnutím o grantu ani nemůžete svou ochrannou známku, průmyslový vzor nebo patent přihlásit. Nejprve je třeba požádat o grant, počkat na jeho udělení a teprve potom je a následně při platbě uplatnit příslušnou poukázku. Náklady za činnosti před obdržením poukazu EUIPO (Úřad EU pro duševní vlastnictví) z fondu neproplácí.

Kdy podat žádost o grant?

Žádost můžete podat až do 16. 12. 2022. Program byl spuštěn dne 10. 1. 2022. 

Žádost doporučujeme podat co nejdříve. Fond má k dispozici 15 mil. EUR pro ochranné známky a 1 mil. EUR pro patentové přihlášky. Program bude dostupný do okamžiku, dokud nebudou využity všechny dostupné finanční prostředky, nejpozději však do 16. 12. 2022.

Jak žádost podat?

Pro podání žádosti je třeba využít on-line formulář, který je k dispozici zde. EUIPO nepřijímá tištěnou podobu formuláře.

Nejprve je potřeba si vytvořit uživatelský účet a následně podat žádost včetně jejích příloh.

Pro více informací doporučujeme přečíst si výzvu k podání návrhů dostupnou zde

Pokud byste chtěli s podáním žádosti o grant pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Budeme Vám rádi k dispozici.

Kategorie:
MarketingVše