Pozor na smluvní vzory z internetu a proč je advokáti nemají v lásce?

9. 8. 2022

Pozor na smluvní vzory z internetu a proč je advokáti nemají v lásce?

Asi každý alespoň jednou ve svém životě potřeboval připravit nějakou písemnou smlouvu. Stalo se už téměř lidskou přirozeností, že když něčemu nerozumíme, vyhledáme si to na internetu. Ostatně, nebýt jeho, ani byste nemohli číst tento článek. Internet je plný všeho možného, tedy i všelijakých vzorů různých smluv. Proč by tedy člověk měl kontaktovat advokáta a platit mu „zbytečné“ peníze za přípravu smlouvy, kterou si sám zvládne vytvořit podle vzoru na internetu, za který navíc nic neplatí?

Protože se nám v naší praxi, stejně jako trpaslíci, začaly množit žádosti o kontrolu smluv připravených podle vzoru, rozhodli jsme připravit o nich tento krátký článek. V něm si povíme, v čem nejsou vzory smluv na internetu tím úplně nejlepším řešením a na co si při jejich použití dát pozor. Prozradíme Vám pár příkladů z praxe, kdy klient se vzorem nepracoval správně, a jaké z toho mohly vzniknout nepříjemnosti. 

Vzory na internetu obecně 

Při běžném vyhledávání najdete spoustu stránek, které Vám ochotně nabídnou vzor smlouvy pro nějakou situaci. Neříkáme, že všechny jsou nekvalitní a způsobí Vám škodu, existují samozřejmě i vzory kvalitní. Na druhou stranu vzor bude vždycky jen vzor, který bude obecný a nebude se vztahovat na Váš konkrétní případ. Pojďme se podívat na některé problémy, které s nepovedenými vzory souvisí.

Obecnost

Jak už jsme zmínili, vzor bude skoro vždycky obecný. Bude se vztahovat na široké množství situací tak, aby jej mohlo použít co nejvíce lidí. Vzor nebude nikdy odpovídat Vašim konkrétním požadavkům, a co hůř, nikdy nezhodnotí Vaši právní situaci. Každá smlouva, kterou uzavřete, by měla zohledňovat Vaše konkrétní požadavky a Vaši situaci.

V právu také existují jakési doplňky, které ve vzorech zkrátka nebývají, a Vy tak ani nevíte, že je chcete (nebo můžete chtít). Připodobnit si to můžeme ke zmrzlině. Vzor smlouvy Vám nabídne prostý pohár, ve kterém je jen zmrzlina. Ten jistě osvěží, ale jednak tam mohou být např. oříšky, na které jste alergičtí, a pak tam není žádná poleva nebo posyp, který byste naopak ocenili. V praxi takovou polevou může být třeba zákaz zcizení a zatížení nebo okamžitá splatnost při prodlení s úhradou splátky, ale taky mnoho, mnoho dalších.

Aktuálnost

Daný vzor může vycházet z neaktuální právní úpravy a tím způsobit celou řadu problémů, třeba i neplatnost celé smlouvy.

Absence kontroly vzoru

Existují jistě i vzory, které vypracovali odborní právníci, a které jsou velmi kvalitní. I u nich ale platí výše popsaná úskalí o obecnosti a aktuálnosti. Častý problém internetových vzorů je, že nemají uvedeného autora, a tak použitím vzoru vlastně kupujete zajíce v pytli. Pokud nekoupíte vzorový dokument z placených stránek, velmi často Vám nikdo nezaručí, že daný vzor je kvalitní a nikdo Vám také obvykle nebude odpovídat za to, pokud Vám použitím vzoru vznikne nějaká škoda.

Navíc po vyplnění vzoru často nikdo nekontroluje Vás v tom, jak jste se vzorem naložili (pokud si tedy vlastní smlouvu připravenou ze vzoru nenecháte zkontrolovat advokátem, k tomu se ještě vrátíme).

Riziko jiných práv a povinností, než jak jste si to představovali

Použitím vzoru se snadno může stát, že nějakou důležitou část smlouvy upravíte buď jinak, než jak jste chtěli, nebo vůbec. Případně ji upravíte nejasně nebo nesrozumitelně.

Vzory často obsahují různé varianty, typicky oddělené mezi sebou lomítkem, např. „hotově před podpisem smlouvy / do 5 dnů ode dne podpisu bezhotovostním převodem…“ Často se ve vzorech nacházejí také prázdné linky nebo tečky, kde se předpokládá, že něco doplníte. Jindy jsou naopak předepsána ujednání, která jsou volitelná, a můžete je smazat. Při nedůsledné práci s takovým vzorem totiž můžete zapomenout něco vyplnit, ponechat ve smlouvě obě nebo více protichůdných variant anebo tam „zapomenout“ něco, co jste tam mít nechtěli, ale teď to mezi smluvními stranami bude platit.

Co se nám v praxi stalo (děje)

Nájemní smlouva, anebo…?

Řešili jsme např. případ, kdy nás kontaktoval klient s prosbou, jestli bychom mu mohli zkontrolovat nájemní smlouvu, kterou si předtím připravil podle vzoru na internetu. Mělo jít o krátkodobý nájem věci movité. Smlouva připravená ze vzoru používala veškerou terminologii pro nájemní smlouvu a odkazovala dokonce na některá ustanovení občanského zákoníku o nájmu. Smlouva ale neobsahovala vůbec závazek nájemce platit nájemné a nájemné nebylo nijak upraveno. Navíc smlouva obsahovala nevýhodná ujednání pro klienta ohledně výpovědi nájmu.

Až když jsme s klientem chtěli doladit detaily smlouvy a doplnit výši nájemného, sdělil nám klient, že „pronájem bude zdarma“. Jedním z hlavních znaků nájemní smlouvy je přitom právě povinnost platit nájemné. Šlo tedy ve skutečnosti o smlouvu o výpůjčce a podle toho jsme smlouvu upravili.

Poučení z tohoto příběhu je, že si vlastní tvorbou smluv ze vzorů na internetu můžete dost ublížit a uzavřít třeba i úplně jinou smlouvu, než jakou  jste chtěli. Dalším poučením pak je, že přípravou vlastní smlouvy a „pouhým zasláním advokátovi ke kontrole“ mu obvykle neušetříte čas a sobě peníze, ale spíše naopak. Kontrola a případná úprava smlouvy advokátovi zabere zpravidla stejně času, často i dokonce více, než příprava celé smlouvy.

Koupě automobilu

V jiném případu se na nás obrátil klient, který zakoupil ojetý automobil. S prodávajícím uzavřeli kupní smlouvu a vzor převzali z internetu. V podepsané smlouvě ale smluvní strany zapomněly celou řadu údajů vyplnit nebo zaškrtnout správnou variantu, takže v ní např. chyběla lhůta k úhradě kupní ceny a lhůta k odhlášení automobilu. Kupující taky podle smlouvy současně jednak zaplatil kupní cenu v hotovosti před podpisem smlouvy a zároveň se také zavazoval uhradit kupní cenu do … dnů (ano, tak jak vidíte).

V tomto případě mohlo dojít opravdu k více závažnějším problémům, jako je např. spor o úhradu kupní ceny nebo nepřehlášení vozidla v registru s rizikem následné pokuty. Situaci jsme řešili dodatkem.

Shrnutí

Nikdo není odborníkem na všechno, a pokud právo není Váš obor, připravit spolehlivou smlouvu podle vzoru může být daleko složitější, než si myslíte. Vzor nemusí být úplný, může v něm něco chybět, nebo naopak přebývat, a mohli byste si tak zadělat na zbytečné potíže.

Pokud už vzor z internetu budete používat, dělejte tak raději u méně významných právních jednání, kde ale chcete mít v ruce nějaký papír (např. výpůjčka relativně levné věci, peněžitá zápůjčka  na trochu peněz atp.). Vždy si případné vzory pozorně přečtěte a vyplňte všechna prázdná místa, odstraňte všechny nezvolené varianty a vše co tam nemá být. Pokud se Vás něco netýká, nenechávejte pole prázdné, ale odstraňte celé ustanovení. A pokud byste přeci jen chtěli smlouvu zkontrolovat, nebojte se obrátit na advokáta, často drobnou investicí na začátku předejdete významně větším nákladům v budoucnu.  Zároveň je ale mnohdy opravdu jednodušší a levnější nechat si smlouvu vytvořit rovnou od začátku, než nechat si kontrolovat nesprávný vzor.

Pokud budete potřebovat, kontroly a přípravy smluv pravidelně provádíme a rádi Vám s nimi pomůžeme.