Bezpečnost dat se nevyplatí podceňovat

7. 3. 2022

Bezpečnost dat se nevyplatí podceňovat

Bezpečnostních opatření není nikdy dost. O tom ví své především ti, kteří už o nějaká důležitá data přišli. Pochopitelně je ale jednodušší ztrátám předcházet a mít vše ošetřeno nejen zálohováním, ale i příslušnými smlouvami.

Náš klient si pro zakázku, která mimo jiné obnášela i práci s důvěrnými daty, najal specializovaného programátora z Lotyšska. Připravili jsme pro něj smlouvu o spolupráci, ve které jsme mimo jiné upravili i nakládání s důvěrnými informacemi a pravidla pro práci s nimi.

Z povahy spolupráce a z důvodu bezpečnosti bylo nezbytné, aby k měl k datům přístup pouze konkrétní programátor. Při jedné on-line schůzce ale klient začal tušit nějaké nesrovnalosti, když osoba na druhé straně hovořila velmi špatnou angličtinou. Když potom navíc na naléhání klienta zapnul kameru, bylo jasné, že službu místo programátora poskytuje někdo úplně jiný.

Klient programátorovi okamžitě zamezil přístup k datům a na nás bylo věc ošetřit po právní stránce. Ihned jsme vypověděli smlouvu a poslali výzvu k úhradě smluvních pokut. Přes počáteční nevoli a po několika urgencích programátor nakonec celý dluh plynoucí z porušení smlouvy uhradil a klient na oplátku upustil od dalších právních kroků.