AI a autorské právo

10. 7. 2024

AI a autorské právo

V byznysovém prostředí bychom asi těžko hledali někoho, kdo s umělou inteligencí ještě nemá žádné zkušenosti. Umělá inteligence se stává nedílnou součástí většiny podnikatelských odvětví a každodenního života mnoha společností. AI se dnes běžně používá k vytváření obrázků, log, textů či dalšího kreativního obsahu. S těmito technologickými pokroky však přicházejí i nové právní otázky, a to zejména v oblasti autorských práv.

Jak se AI prolíná s autorským právem a jaké důsledky to může mít pro Vaše podnikání? Tento článek nabízí praktický pohled na to, co by měli manažeři a podnikatelé o umělé inteligenci a duševním vlastnictví vědět, aby se mohli efektivně orientovat v této právní problematice.

Představte si situaci: Jste podnikatel, který chce efektivně využít své zdroje – čas a peníze. Necháte si AI vytvořit logo. Jak to bude s autorskými právy?

Když se rozhodnete použít AI k vytvoření loga pro Vaši firmu, může vám to ušetřit značné množství času a finančních prostředků. Nicméně otázka autorských práv u takto vytvořených děl není zcela jednoduchá. Pro další úspěšný rozvoj Vašeho podnikání bude vhodné zjistit, zda takové logo může být považováno za autorské dílo, kdo je jeho autorem a komu eventuálně náleží výkon majetkových autorských práv.

3 potencionální možnosti

Co se týče problematiky umělé inteligence a autorských práv, dalo by se říct, že existují 3 teoretické varianty toto, kdo by mohl disponovat autorskými právy. Respektive 3 možné odpovědi na otázku, kdo je autorem zmíněného firemního loga. Mohl by to být:

  1. vývojář AI systému
  2. Vy jako uživatel AI systému
  3. AI systém samotný

Zákon striktně říká, že autorem jakéhokoliv autorského díla je fyzická osoba. AI není fyzickou osobou, a tak nemůže být považována za autora. Tím pádem třetí možnost s ohledem na aktuální právní úpravu padá. Vývojář či uživatel umělé inteligence by podmínku právní osobnosti splňovali, ale určení autorství zde také není jednoznačné.

Bez tvůrčího přístupu vývojářů AI by nevznikla žádná umělá inteligence a potažmo ani žádné logo či obrázek. Vy jako uživatel se zase na druhou stranu aktivně podílíte na celém tvůrčím procesu umělé inteligence, kdy dáváte systému AI pokyny a zadáváte prompty, jak má logo vypadat (tj. jaké barvy má použít, jaká bude velikost písma, jak má logo působit apod.). Kdo by byl autorem loga?

Významný rozsudek Městského soudu v Praze

České soudy se nedávno poprvé v historii zabývaly otázkou autorskoprávní ochrany obsahu vytvořeného generativní umělou inteligencí. Rozsudek tohoto sporu nám bude vodítkem na cestě za správnou odpovědí, kdo by byl autorem loga.

Případ se týkal žalobce, který pomocí programu DALL-E vygeneroval s určitým promptem obrázek. Žalobce poté umístil vygenerovaný obrázek na svůj web. Žalovaný následně tento obrázek převzal a umístil na své vlastní webové stránky, k čemuž žalobce nedal souhlas. Žalobce se považoval za autora vygenerovaného díla a požadoval stažení obrázku z webu žalovaného a zákaz šíření obrázku bez jeho souhlasu.

Obsah vygenerovaný AI není autorským dílem

Soud ve svém rozsudku došel k závěru, že obsah vygenerovaný umělou inteligencí nelze považovat za autorské dílo, jelikož nesplňuje pojmové znaky dané autorským zákonem. Jedná se zejména o to, že není jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Vy totiž logo sami nevytvoříte, vzniká pouze prostřednictvím umělé inteligence.

Pokud jde o samotné zadání, které by bylo podkladem pro logo vytvořené AI, dalo by se hovořit o námětu díla či eventuálně myšlence, které však samy o sobě nejsou autorským dílem podle autorského zákona. Pokud logo nevytvoříte osobně, ale bylo by ztvárněno umělou inteligencí, nemůže se již z podstaty věci jednat o autorské dílo a tím pádem k němu nemáte autorská práva a ani je nemůžete vykonávat.

Podle rozhodnutí soudu nemáte k logu vygenerovaným umělou inteligencí žádná práva, což znamená, že nemáte kontrolu nad jeho dalším šířením či k němu nemůžete udělit licenci na jeho použití a ani s ním obchodovat jako s nehmotnou věcí.

Toto je současný stav právní úpravy a pohledu na problematiku autorských práv v kontextu obsahu vytvořeného umělou inteligencí. S ohledem na rychlý rozvoj a rostoucí vliv AI v různých oblastech podnikání očekáváme, že právní úprava se bude v budoucnu vyvíjet a měnit, aby lépe odpovídala novým technologickým výzvám a potřebám.

Kategorie:
IT právoVše