Dohoda mezi společníky (shareholders‘ agreement) – co to je a co vše s ní můžete upravit?

23. 5. 2023

Dohoda mezi společníky (shareholders‘ agreement) – co to je a co vše s ní můžete upravit?

Po kratší odmlce se v našem blogu budeme tímto příspěvkem opět věnovat korporátnímu právu. Seznámíme Vás s pojmem tzv. „dohod mezi společníky“ (nebo také „akcionářských dohod“ či „shareholders´ agreement“ a od teď už jen „SHA“) a prozradíme Vám, v čem může být taková dohoda užitečná. Pohybovat se budeme v prostoru akciových společností (AS) a společností s ručením omezeným (SRO).  

SHA, co to tedy vlastně je?

Nejdříve musíme SHA odlišit od společenské smlouvy nebo stanov. To jsou zakladatelská právní jednání společnosti, kterými se společnost zakládá, a které určují její základní charakteristiku a vztahy. Stanovy nebo společenskou smlouvu dáváte do obchodního rejstříku. Jsou povinné, bez nich zkrátka společnost nemůže vzniknout.

SHA oproti tomu povinné není. Je to dohoda, kterou mezi sebou uzavřou společníci nebo akcionáři dané společnosti za tím účelem, aby si upravili určité vzájemné vztahy mezi sebou, případně i vůči společnosti. Nedává se do žádného rejstříku, nemá žádné zvláštní náležitosti. Zavazuje pouze své účastníky, tedy společníky, kteří ji mezi sebou uzavřeli. Navenek účinky nemá (na rozdíl od společenské smlouvy, která třeba určuje způsob jednání za společnost atp.).

Co vše je možné v SHA upravit?

SHA je vhodný nástroj k tomu, jak předejít sporům mezi společníky a předem nastavit jejich spolupráci v oblastech, které považují za klíčové. Obsah SHA není nijak zvlášť limitovaný zákonem, dodržet je v podstatě nutné „pouze“ tzv. kogentní ustanovení upravující obchodní korporace a postavení společníků, pravidla na ochranu hospodářské soutěže a samozřejmě, jak jinak, než dobré mravy. 

V SHA je možné si upravit opravdu ledacos. Níže vybereme některé z nejčastějších nebo nejužitečnějších funkcí SHA. Můžete si v ní tak např. upravit: 

  • jak budete v některých (obvykle těch zásadních) věcech hlasovat na valné hromadě;
  • předkupní právo k podílům nebo akciím a bližší podmínky jeho uplatnění;
  • exitové možnosti společníků;
  • pravidla pro přibrání dalších investorů;
  • pravidla pro povinný odkup nebo povinný prodej podílů nebo akcií v konkrétních případech;
  • vnitřní pravidla pro obsazování orgánů společnosti;
  • pravidla pro rozhodování o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty;
  • řešení sporů mezi společníky (aby společnost netrpěla tím, že společníci pro neshody nejsou schopní zásadní věci odhlasovat, např. zvolit chybějícího člena orgánu);
  • a spousta dalších užitečných věcí, které pak pomohou mezi společníky zachovat korektní vztahy v daných situacích.

„Jak moc“ je SHA závazné?

Dobrá otázka. Kde bychom to byli, kdyby smlouva nebyla závazná, ale otázkou je spíš vynutitelnost závazku z SHA. Navenek, tzn. mimo společníky, kteří SHA uzavřeli, SHA účinky nemá. Není možné např. „shodit“ usnesení valné hromady o volbě jednatele z toho důvodu, že některý společník hlasoval v rozporu s SHA. Rozhodnutí zůstane platné.

Tak k čemu tedy SHA je? V každém případě tu je povinnost k náhradě újmy z titulu porušení smluvní povinnosti. Ale přiznejme si, jak u soudu vyčíslíme škodu třeba z toho, že je jednatelem někdo jiný, než jsem si přál? Proto by měla SHA vždy obsahovat odpovídající smluvní pokuty za porušení povinností v ní stanovených. Bez dobře nastavených (tzn. citelných, ale zase přiměřených, aby Vám je soud neshodil) smluvních pokut ztrácí SHA zásadně na svém přínosu, protože společníka „zas tak moc“ k dodržování SHA nenutí.  

Výhody SHA

Do značné míry vyplývají už z výše uvedeného výčtu jen několika z mnoha věcí, které si v SHA můžete upravit. Největší výhodou tedy jednoznačně je, že si spolu se svými společníky podnikání můžete v SHA upravit téměř na míru.

SHA navíc můžete uzavřít v jakékoliv formě a kdekoliv. Samozřejmě doporučujeme přinejmenším písemnou formu, ale rozhodně nemusíte k notáři. SHA je taky nezávislá na valné hromadě, takže se můžete se společníky sejít k jejímu podpisu jak, kdy a kde chcete.

SHA nezveřejňujete v rejstříku a zůstane tak pouze mezi společníky (s určitými výjimkami).

Obvykle uváděnou nevýhodou SHA bývá skutečnost, že nepřechází na právní nástupce společníka, který ji uzavřel, ale i to se v SHA dá poměrně slušně zajistit.

Závěr

SHA není nutnost, ale je užitečným nástrojem pro všechny společníky obchodních korporací, kteří chtějí zodpovědně předejít sporům uvnitř společnosti a efektivně nastavit její fungování směrem do budoucna.

SHA je v českém korporátním prostředí zatím stále spíše výjimkou, což je škoda, ale s radostí sledujeme, jak stále více společníků má mezi sebou SHA uzavřenu.

Pokud i Vy uvažujete o tom, že byste vztahy uvnitř společnosti upravili pomocí SHA, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.