Ochranné známky – co to je, k čemu to je a proč ji právě Vy můžete potřebovat?

20. 4. 2023

Ochranné známky – co to je, k čemu to je a proč ji právě Vy můžete potřebovat?

V tomto příspěvku Vás seznámíme se základy ohledně ochranných známek. Stručně vysvětlíme, co to vlastně ochranná známka je, jak a na co ji můžete získat a používat a hlavně, jak Vám může posloužit. 

Ochranná známka, co to je?

Leckdo si jako první představí symbol ®, a měl by v podstatě pravdu, ale za pojmem ochranné známky se toho skrývá víc, než jen cool symbol. Právní úpravu obsahuje především zákon o ochranných známkách, který nám také pomůže s její definicí. Podle zákona musí ochranná známka splňovat tři základní kritéria, v první řadě musí jít o nějaké označení (zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky). Toto označení pak musí být způsobilé

  • odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby; a současně
  • být zapsané v rejstříku ochranných známek.

Ochrannou známkou tedy nemůžete chránit např. samotná technická řešení vynálezů nebo jedinečné receptury. Ochranná známka se pojí pouze k označení.

Druhy ochranných známek a co si pod tím představit

Zákon zná celkem 11 druhů ochranných známek (např. prostorové, poziční, multimediální, holografické aj.), ale v praxi se nejčastěji vyskytují ochranné známky slovní a obrazové. U slovních jde pouze o text, neobsahují žádné grafické ani barevné prvky. Obrazové naopak tyto prvky obsahují, ale mohou obsahovat i text. Dříve používaná tzv. kombinovaná ochranná známka se považuje za obrazovou.

Typickou slovní ochrannou známkou je obchodní firma, slogan, znění konkrétní značky produktů nebo specifický název určitého výrobku. U obrazových jde nejčastěji o loga.

K čemu mi bude ochranná známka?

Zjednodušeně řečeno – ochranné známky chrání Vaše podnikání. Přesněji řečeno jeho konkrétní aspekt, který jako ochrannou známku přihlásíte. S ochrannou známkou bude Vaše postavení v případném sporu mnohem silnější. Pokud by např. někdo napodoboval Vaše produkty, Váš slogan, nebo se prezentoval řekněme „zaměnitelně“ s Vámi, můžete ho s ochrannou známkou poměrně snadno právně donutit, aby s tím přestal. A ještě si vymoci nějakou tu náhradu podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, takže asi tak 10krát rychleji, než při sporu z nekalé soutěže u občanského soudu.

Bez ochranné známky totiž musíte jít právě cestou nekalé soutěže, což je v českých poměrech jen bolest a utrpení. Spory z nekalé soutěže jsou extrémně zdlouhavé a kladou na žalobce mimořádně vysoké nároky co do prokazování jednotlivých skutečností. To právě s ochrannou známkou odpadá, což osobně považuji za její největší přednost.

Navíc je ochranná známka také obchodovatelnou věcí. Můžete ji klidně prodat nebo k ní poskytovat licence. Zkrátka ochranná známka je ve Vašem podnikání všestranný pomocník. Třeba na sociálních sítích je bez ochranné známky skoro nemožné se jinak bránit nekalé soutěži.

Proces registrace – kam, co a jak?

Ochranné známky se registrují u Úřadu průmyslového vlastnictví. Z byrokratického arsenálu naší veřejné správy je to jeden z nejvstřícněji vystupujících úřadů. Přihláška se podává na předepsaném formuláři. Přílohou je znění nebo vyobrazení ochranné známky (případně jiné znázornění u „exotičtějších“ druhů známek).

Před podáním přihlášky je třeba správně vybrat tzv. třídy výrobků a služeb, pro které chcete ochrannou známku přihlásit. Vychází se z tzv. Nicejského třídění a pro přihlášku vybíráte konkrétní služby nebo výrobky z celkem 45 tříd. Podle počtu tříd, které přihlašujete, se pak také může různit výše poplatku za přihlášku. Přitom je jedno, jestli máte celkem 10 výrobků z 10 tříd, nebo plně vybraných 10 tříd, platí se vždy za celou třídu, ze které si alespoň jeden výrobek nebo službu přihlašujete.

Po podání přihlášky ji, pokud nemá žádné vady, úřad zveřejní. Pak plyne 3měsíční lhůta pro podání námitek. Ty mohou podat (zjednodušeně řečeno) osoby, jejichž práva by mohla být přihlašovanou ochrannou známkou dotčena. Pokud nebude zahájeno řízení o námitkách, úřad po uplynutí lhůty pro námitky ochrannou známku zapíše.

Ochranná známka Vám bude platit 10 let od data podání přihlášky. Pokud jí budete chtít mít i nadále, budete jí muset u úřadu prodloužit, to ale můžete pouze v posledním roce trvání dosavadní desetiletky.  

To nejlepší nakonec – dotace

Je to tak. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) stále provozuje program, který malým a středním podnikatelům, kteří jsou plátci DPH, zafinancuje z 90 % platbu za tzv. službu IP scan (o té jsme psali třeba zde a pravidla jsou i pro rok 2023 podobná). V rámci této dotace pak EUIPO přidá i dotaci 75 % na registraci ochranné známky, a to už je pak skutečně znát.

V konečném důsledku tak můžete mít duševní vlastnictví svého podnikání precizně a detailně zkontrolováno, včetně doporučení do budoucna, a navrch k tomu si pořídit ochrannou známku za čtvrtinu. Asi nemusíme zdůrazňovat, že Vít Hruška z naší advokátní kanceláře je certifikovaným poskytovatelem této služby. Pokud byste o dotaci, ochrannou známku, nebo o jakoukoliv službu související s duševním vlastnictvím měli zájem, neváhejte se na nás obrátit.