Časté dotazy týkající se darování nemovitosti – část I.

10. 5. 2022

Časté dotazy týkající se darování nemovitosti – část I.

V souvislosti s darováním se na nás klienti obrací s nesčetnými dotazy. Je potřeba při darování zahrady uzavírat smlouvu písemně? Stačí mi vzor z internetu? Jak si zajistím, že v domě budu moci dožít? Budu platit nějaké poplatky nebo daně? 

Na tyto otázky, ale i spoustu dalších, Vám rádi odpovíme.

Jak postupovat při a po uzavření darovací smlouvy

Darovací smlouvu na nemovitost musíte vždy uzavřít písemně. Je jedno, jestli se jedná o rodinný dům, byt, ornou půdu nebo zahradu, vždy musí být písemná. Společně s návrhem na vklad je potom potřeba ji podat na příslušný katastrální úřad. Bez zápisu do katastru nemovitostí totiž k převodu nemovitosti nedojde. 

Na darovací smlouvě, která je přílohou smlouvy na katastr, je potřeba ověřit podpisy.

Uvedeme si k tomu jednoduchý příklad. Své dceři darujete dům. Darovací smlouvu vytisknete třikrát – jednou pro Vás, jednou pro dceru a jednou pro katastrální úřad. Podpisy musíte úředně ověřit jen na smlouvě, kterou budete podávat u katastrálního úřadu.

Za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí zaplatíte poplatek ve výši 2.000 Kč. Můžete ho zaplatit přímo na podatelně katastrálního úřadu nebo můžete na návrh na vklad nalepit kolky v hodnotě 2.000,- Kč. Kolky koupíte např. na pobočkách České pošty. 

Po podání návrhu na vklad katastrální úřad zahájí řízení o povolení vkladu. Během něho informuje dárce i obdarovaného o zahájení řízení a v katastru nemovitostí vyznačí tzv. plombu – informaci o tom, že se ohledně nemovitosti dějí změny. Plomba musí být na nemovitosti 20 dnů a následně se obdarovaný stane vlastníkem nemovitosti. Účinky vkladu nastávají zpětně ke dni podání návrhu, tzn. obdarovaný bude jako vlastník zapsaný ke dni, kdy jste podali návrh na vklad. 

Opět si k tomu uvedeme příklad. Dne 1. 7. 2021 podáte u katastrálního úřadu návrh na vklad s darovací smlouvou. Pokud bude ve smlouvě a v návrhu vše v pořádku a všichni budou s převodem souhlasit, katastrální úřad například dne 27. 7. 2021 od katastru nemovitostí zapíše, že obdarovaný je od 1. 7. 2021 vlastníkem nemovitosti. 

Je možné použít vzor?

I když se může zdát, že Vám k darování nemovitosti postačí jen jednoduchý vzor z internetu nebo osvědčená předloha od známých, často je tomu úplně naopak. Darovací smlouva totiž vždy musí odpovídat konkrétním potřebám dárce a obdarovaného. Je to podobné, jako když si pořizujete auto. Pokud máte 4 děti, pravděpodobně Vám nebude vyhovovat sousedův dvoumístní kabriolet.

V případě darování si dárce často přeje v darovaném domě dožít. Nebo si chce zajistit, že obdarovaný nemovitost za jeho života bez jeho souhlasu neprodá. To všechno je potřeba zohlednit ve smlouvě. 

Nezřídka se stává, že dárce chce ještě za života mezi své děti rozdělit všechny své pozemky, ale v rámci darovací smlouvy zapomene některé pozemky uvést. Tyto zbylé pozemky pak děti často složitě řeší v rámci dědického řízení.

Nemovitost, případně nemovitosti, je potřeba v darovací smlouvě i v návrhu na vklad velmi přesně specifikovat. Postačí, když se překlepnete při psaní parcelního čísla pozemku nebo čísla listu vlastnictví, a problém je na světě.

Náprava chyb po podání návrhu do katastru nemovitostí je navíc často velmi problematická. Celý proces převodu se pak může úplně zbytečně i o několik měsíců prodloužit a prodražit. 

Nejen z těchto důvodů Vám proto doporučujeme se spíše obrátit na odborníka, který Vám s převodem poradí. 

Pokud byste potřebovali poradit s darováním nemovitosti, případně máte dotaz v jiné právní záležitosti, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

Kategorie:
NemovitostiVše