Společnosti musí měnit zakladatelské dokumenty (už zase…)

29. 6. 2021

Společnosti musí měnit zakladatelské dokumenty (už zase…)

Máte s.r.o. nebo akciovou společnost a v předmětu podnikání máte napsáno: „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“? Pak raději zbystřete, bude nutné upravit zakladatelské dokumenty a zapsat změny do obchodního rejstříku.

Není tomu zase tak dávno, co společnosti musely přijímat rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích, protože tento zákon nabyl účinnosti. Teď se nám o podobnou „atomovou bombu“ na poli společností postaral Nejvyšší soud ČR. Díky jeho rozhodnutí bude totiž velká většina společností muset změnit zakladatelské dokumenty.

Soud může v krajním případě Vaši společnost i zrušit.

Koho se nová povinnost týká?

Rozhodnutí se týká všech tzv. obchodních korporací, tedy mimo jiné akciových společností a s.r.o., které mají jako předmět podnikání uvedeno: „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Co a proč se změnilo?

Velmi stručně napsáno, Nejvyšší soud rozhodl ČR o tom, že předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ není dostatečně určitý, protože z něj není možné zjistit, v čem přesně společnost podniká. Argumentem Nejvyššího soudu ČR je mimo jiné to, že společníci nebo akcionáři, kteří společnost zakládají, těžko mohou chtít podnikat úplně ve všech oblastech uvedených v tak širokém výčtu (cca 82 činností) najednou. Vzhledem k tomu, že ujednání je neurčité, je tzv. zdánlivé, což znamená, že se k němu nepřihlíží, tzn. jako by neexistovalo.

Předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ není dostatečně určitý.

Vzhledem k tomu je potřeba upravit předmět podnikání tak, aby splňoval podmínku určitosti. Konkrétně to pro Vás bude znamenat vybrat si několik oborů ze seznamu živností podřazených právě pod předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a ty napsat do společenské smlouvy, případně zakladatelské listiny nebo stanov. Změnu pak budete muset nechat zapsat do obchodního rejstříku.

Jak změny provést?

Nejběžnější variantou bude sjednání termínu valné hromady u notáře, kde rozhodnete o změně společenské smlouvy, případně zakladatelské listiny nebo stanov. Nezapomeňte, že pokud je Vás ve společnosti více společníků (případně akcionářů apod.), k notáři buď musíte dorazit všichni, nebo musíte dodržet zákonný postup pro svolání valné hromady. Pokud jste ve své společnosti sami, stačí se jen objednat u notáře a zakladatelské dokumenty změnit. Na valnou hromadu si nezapomeňte připravit seznam oborů, které budete mít zájem uvést jako předmět podnikání.

Případně můžete celou záležitostí pověřit někoho jiného, aby se o všechny změny postaral – nejčastěji půjde o advokáta, kterému dáte plnou moc, aby vše vyřídil za Vás.

Co se stane, když změny neprovedete?

V lepším případě rejstříkový soud Vaši společnost vyzve ke zjednání nápravy a úpravě předmětu podnikání a Vy změny provedete. Pokud neupravíte zakladatelské dokumenty tak, aby vyhovovaly výše uvedenému ve lhůtě, kterou Vám soud poskytne k nápravě, může soud v krajním případě Vaši společnost i zrušit.

Zamyšlení na závěr

Nemohu si odpustit drobný komentář na závěr, přestože se jich obvykle straním. Justici v ČR obecně vnímám jako kvalitní, tentokrát jsem přesvědčený, že Nejvyšší soud ČR nerozhodl úplně správně.

V první řadě se nikde nedozvíme, jaký počet živností budou rejstříkové soudy ještě považovat za dostatečně určitý, a jaký počet už naopak bude neurčitý. Z různých zdrojů se totiž proslýchá, že zápis všech cca 80 živností možný nebude. Právní jistota tedy v tomto směru opět o něco klesla.

Zadruhé jsem velkým odpůrcem snahy zákonodárce a ostatních státních složek regulovat úplně vše.  popsané rozhodnutí vnímám jako jeden z případů nadbytečné regulace a snahy zasahovat do oblastí, kde zásah naprosto není nutný.

A zatřetí, doposud nebyl s touto praxí problém. Drtivá většina společností byla schopna bez jakýchkoli překážek řadu let (někdy i desítky) fungovat. Najednou ale Nejvyšší soud ČR zjistil, že je vlastně takový předmět podnikání neurčitý. Nad to bude povinnost měnit zakladatelské dokumenty znamenat další administrativní a finanční zátěž pro podnikatele.

Pokud byste potřebovali pomoci se změnou zakladatelských dokumentů, neváhejte se na nás obrátit. Rádi za Vás změnu vyřídíme.