Co přinese novela zákoníku práce?

24. 4. 2023

Co přinese novela zákoníku práce?

Vláda schválila jednu z nejrozsáhlejších novel zákoníku práce za poslední roky. Sice nás ještě čeká legislativní kolečko Poslanecká sněmovna – Senát – prezident.

Nicméně jaké změny nás pravděpodobně čekají?

Zakotvení home office přímo v zákoně

Zákoník práce bude pro home office používat pojem „práce na dálku“. Právní úprava dohody o práci na dálku nakonec zřejmě nebude tolik přísná, jak vláda dříve avizovala.

Home office bude až na výjimky možný pouze na základě písemné dohody. V některých výjimečných případech bude zaměstnavatel moct home office nařídit přímo ze zákona – i bez písemné dohody. Například při pandemii.

Náklady za práci na dálku (elektřina, plyn, teplo, voda, odpady, pevná paliva) bude jako doposud hradit zaměstnavatel. Nově bude stanovený minimální paušál – návrh obsahuje minimální částku 2,80 Kč za každou započatou hodinu. Částka bude ročně upravována podle dat Českého statistického úřadu. Tento paušál bude dobrovolný; zaměstnavatelé mohou setrvat u současné praxe, tedy proplacení prokázaných výdajů.

Podle dosavadního návrhu zákona budou těhotné, rodiče dětí do 9 let a osoby dlouhodobě pečující moct požádat o home office. Zaměstnavatel jim ale nemusí vyhovět; zamítnutí žádosti bude muset vždy písemně odůvodnit.

Dovolená a překážky v práci i pro dohodáře

Zaměstnanci na základě dohody o provedení práce i dohody o pracovní činnosti budou mít zřejmě ze zákona nárok na placenou dovolenou a na překážky v práci. Zaměstnávání „na dohodu“ se tedy velmi přiblíží zaměstnávání „na pracovní smlouvu“ – pracovnímu poměru. Zásadní rozdíl bude do budoucna spočívat hlavně v rozsahu konané práce.

Podle návrhu bude mít dohodář nárok na dovolenou v případě, že jeho dohoda bude trvat déle než 28 dní a zároveň odpracoval nejméně 4násobek stanovené týdenní pracovní doby. Týdenní pracovní doba pro výpočet dovolené bude 20 hodin týdně.

Dohodáři budou mít rozvrh práce

Zaměstnavatel bude zřejmě muset připravovat rozvrh práce i dohodářům. Musí je s ním seznámit nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, pro které je rozvrh stanoven. Zaměstnanec a zaměstnavatel se mohou spolu dohodnout jinak.

Jednodušší uzavírání smluv

Pracovní smlouvy, dohody (i dohody o ukončení pracovního poměru) bude zřejmě možné doručovat a podepisovat elektronicky bez nutnosti dodržet úroveň elektronického podpisu.

Jednostranné právní jednání – například výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru – bude nadále zapotřebí posílat do vlastních rukou. S používáním e-mailu musí zaměstnanec souhlasit v samostatném písemném prohlášení s uvedením svého osobního e-mailu. Tento souhlas může kdykoliv odvolat.

Nově zřejmě bude platit fikce doručení. Pokud zaměstnanec nepotvrdí zprávu do 15 dnů od odeslání, považuje se zpráva za doručenou. V praxi ale je a nadále bude velmi problematické prokázat, zda a kdy byla zpráva zaměstnanci doručena.

Přísnější informační povinnost zaměstnavatele

Návrh pravděpodobně rozšíří okruh informací o obsahu pracovního poměru, které zaměstnavatel musí písemně sdělit zaměstnanci při vzniku pracovněprávního vztahu – dovolená, zkušební doba, výpovědní doba, délka přestávky na jídlo apod.  Dále zkrátí lhůtu k tomuto informování. Dosud zaměstnavatel musel informace sdělit do 1 měsíce; podle novely by měla platit 7denní lhůta.

Účinnost novely bude záviset na délce legislativního procesu.

Pokud byste potřebovali pomoct v pracovněprávní oblasti, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.